Disclaimer

Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van V2 outdoor is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van V2 Outdoor, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van V2 outdoor is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Alle gedane aanbiedingen en offerte`s hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, daarna zal er op verzoek een nieuwe aanbieding worden gedaan.

V2 Outdoor kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor kosten en onvoorkomendheden voortkomend uit foutieve of vertraagde leveringen.
V2 Outdoor geeft 1 jaar lang montage garantie op terrasoverkappingen.
Uitgesloten is stormschade, sneeuwschade, het verzakken van de overkapping, kitafdichtingen, vocht en lekkages veroorzaakt door weersinvloeden.
Product garantie verloopt via V2 Outdoor en wordt na schriftelijke melding, binnen 14 dagen in behandeling genomen.
Het vervangen van het defect zal in het eerste jaar kostenloos door V2 Outdoor worden uitgevoerd.
Product garantie buiten het eerste jaar zal tegen de dan geldende uurtarieven worden vervangen welke vooraf aan u kenbaar worden gemaakt.
Koper dient zelf te verifiëren of het product geschikt is voor het gebruik van de van toepassing zijnde locatie et cetera en dat er voldaan wordt aan de voorwaarden en regelgeving die daaraan gesteld worden via overheidswege.

Algemene voorwaarden    Disclaimer